All  160m  80m  60m  40m   30m  20m  17m  15m  12m  10m   6m  4m  2m  70cm || SSB: 20m  17m  15m  12m  10m || Search || Spot || WX
DJ4PK-Cluster page updates automatically every 10 seconds - You can also telnet into this node: dxcc.de port 4000

DX-CallQRG Date - UTCSpotterComment
D44TWO5357.02018-10-16 - 23:43DK3RAFT8
OZ1FHU5357.02018-10-16 - 23:00NK0Sft8
LU4EYA5360.02018-10-16 - 22:40LU6FHO
ZP4KFX5356.52018-10-16 - 22:15W2ORFT8 ~1500 Hz
EA1VT5357.02018-10-16 - 21:08DL4MFFJN57IW<>IN53VL tnx ft8
OY1DZ5357.02018-10-16 - 20:39DL4MFFJN57IW<>IP62OA tnx ft8
D44TWO5357.02018-10-16 - 19:48G3PLPFT8
TF2MSN5357.02018-10-16 - 19:47DL4MFFJN57IW<>HP84XH ft8 cq +03
EA3HDZ5357.02018-10-16 - 19:37DL4MFFJN57IW<>JN11CK tnx ft8
EA5FIV5357.02018-10-16 - 19:33DL4MFFJN57IW<>IM98OQ tnx ft8
9A2EU5358.02018-10-16 - 18:51HB9CICtnx hr 10W
DJ9BX5357.02018-10-16 - 18:42DL4MFFJN57IW<>JO63DP tnx ft8
S56EPX5357.02018-10-16 - 18:31DL4MFFJN57IW<>JN76LN tnx ft8
PH2M5357.02018-10-16 - 18:23DL4MFFJN57IW<>JO22HC tnx ft8
M0SIY5357.02018-10-16 - 18:18DL4MFFJN57IW<>IO93RG tnx ft8
TF5MSN5358.92018-10-16 - 18:16HB9DWRFT8
JW4PUA5357.02018-10-16 - 18:14G3PLPFT8
ON7YK5357.02018-10-16 - 18:08DL4MFFJN57IW<>JO20XL tnx ft8
OH1LWZ5357.02018-10-16 - 17:25GM4ZMKtnx ft8 qso
UN3G5357.02018-10-16 - 17:06PG0DXmr Valerly cq max +1 dB 446hz ft8
SO100ZHP5352.02018-10-16 - 16:17SQ9CXC
DJ9MH/P5354.02018-10-16 - 13:31DK6NJdlff
N3GAR5357.02018-10-16 - 09:41ZL4OL-9 FT8 CQ
HF8V5355.02018-10-16 - 09:26S57ACcq cq
CO8LY5357.02018-10-16 - 06:31SP6CESCQ FT8 +04
HB0CC5357.02018-10-16 - 06:12W2ORFT8 CQ 2010 HZ
D44TWO5357.02018-10-16 - 06:12EA7ST-02 tnx
D44TWO5357.02018-10-16 - 05:55W2ORFT8 CQ 1800-HZ
HB9ALO5354.02018-10-16 - 05:54EA7AINBig sig
D44TWO5357.02018-10-16 - 05:50HB9AMOFT8 -04
3D2AG5357.02018-10-16 - 05:30W2ORFT8 CQ 1910 HZ
3D2AG5357.02018-10-16 - 05:22LZ1JZ
ZS2EZ5357.52018-10-16 - 04:59W2ORFT8 CQ 1950 HZ
CO8LY5357.92018-10-16 - 00:40WB4X
KG4HF5357.02018-10-16 - 00:34KE5EEReg FT8 off back of Yagi
KG4HF5357.02018-10-16 - 00:30KR0PFT8
A65DR5357.02018-10-16 - 00:27W2ORFT8. 2170 HZ, ODD SEQ
KG4HF5357.02018-10-16 - 00:14W2ORFT8 CQ. GITMO. 2550 Odd Seq
K4BYN5358.72018-10-15 - 23:34EV1P/Atnx QSO
N2ZX5358.72018-10-15 - 23:28EV1P/Atnx QSO
EY8MM5353.02018-10-15 - 23:22OG1XNodir CQing
EY8MM5353.02018-10-15 - 23:20EA7BJcq
N0FW5358.72018-10-15 - 22:51EV1P/Atnx QSO
W3BTX5357.02018-10-15 - 22:47OK1XD
K4CIA5358.72018-10-15 - 22:42EV1P/Atnx QSO
D44TWO5357.02018-10-15 - 22:36N6PATft8 73 from New York
D44TWO5357.02018-10-15 - 22:33K6EIDr-15 tnx
K2PL5358.72018-10-15 - 22:31EV1P/Atnx QSO
EA5YI5357.02018-10-15 - 21:47DL4MFFJN57IW<>IM99SI tnx ft8
EA4CFT5357.02018-10-15 - 21:44DL4MFFJN57IW<>IN80AL tnx ft8