All  160m  80m  60m  40m   30m  20m  17m  15m  12m  10m   6m  4m  2m  70cm || SSB: 20m  17m  15m  12m  10m || Search || Spot || WX
DJ4PK-Cluster page updates automatically every 10 seconds - You can also telnet into this node: dxcc.de port 4000

DX-CallQRG Date - UTCSpotterComment
DQ60ANT1824.92021-07-30 - 20:36DL8DWWcq
DQ60ANT1825.02021-07-30 - 20:32DQ60ANTAWARD, WAP 316
DL25GDXF1832.02021-07-30 - 20:04DM5DMcq last hours 160m
R950A1830.02021-07-30 - 19:56DL1RI?
R950A1830.02021-07-30 - 19:49RL3DX
R950A1830.02021-07-30 - 19:46UR5IRMTNX QSO! 73! Ruslan
GB0EY1972.02021-07-30 - 19:12G0AZEeast Yorkshire
OH5TPO1846.02021-07-30 - 15:08OH3SS160m. Aktiviteetti. Op. Tuomo.
KA7T1818.52021-07-30 - 11:41VK2WFtks qso
VK2WF1818.52021-07-30 - 11:03W4NU
N6TI1818.52021-07-30 - 10:35VK2WFtks qso
UA0FF1840.02021-07-30 - 08:25UA9KDFcq dx
UY1IB1860.02021-07-30 - 08:22UT2IFcq
D0WFF1840.02021-07-30 - 08:08US2IRCD0FF#001(Grabovo)via: DL2MDZ
DL8LAS1831.02021-07-30 - 02:23VA1RSTTnx Qso Andy
OK1CF1825.82021-07-30 - 02:22VA1RSTTnx Qso Karel
OK1CF1825.82021-07-30 - 02:14N1PGATnx QSO Karel
DL8LAS1831.02021-07-30 - 02:07N1PGATnx QSO Andy
OK1CF1825.82021-07-30 - 01:48N1PGACQing
PY2DS1841.42021-07-30 - 00:00PU2NBIMY FRIEND 73
PY5DC1841.12021-07-29 - 22:33PU2NBIMY FRIEND 73
PU2USK1842.52021-07-29 - 22:26PU2NBIMY FRIEND 73
SM5DFM1840.02021-07-29 - 22:01MI0JZZtnx rune
PY2EBD1840.52021-07-29 - 21:55PU2NBIMY FRIEND 73
YO8DOH1818.32021-07-29 - 20:58YO8DOHrcwc
R100KOMI1834.92021-07-29 - 20:46YL2PPCQ CQ
DQ60ANT1825.02021-07-29 - 20:36YO3BRtnx. pse 80 m
DQ60ANT1825.02021-07-29 - 20:34YO3BRcopy me ?
DQ60ANT1825.02021-07-29 - 20:16DL1HWSAWARD GN Uwe
ZL1AZ1822.52021-07-29 - 12:32VE6WZCQ 40min past SR
ZL1AZ1823.52021-07-29 - 12:02W3LPLHeard in UT
ZL1AZ1822.52021-07-29 - 11:55W3LPLHeard in UT
ZL1AZ1822.52021-07-29 - 11:53VE6WZDennis 599 CQ
8J5OLYMPIC1840.02021-07-29 - 11:00JR6RRDFT8 CQ..
N6TI1818.52021-07-29 - 10:27VK2WFQF55BG<>DM13LG tks qso
VK4ZD1840.02021-07-29 - 10:20JR6RRDFT8 CQ
4O/NP4Z1815.62021-07-29 - 02:35OK1CFCQ
DL8LAS1831.02021-07-29 - 02:00N1PGATnx QSO Andy - gd sig near Boston
OK1CF1825.92021-07-29 - 01:26N1PGATnx QSO Karel - gd sig tonight
RD1A/M1833.02021-07-28 - 19:27R1NISpasibo!
RD1A/M1833.02021-07-28 - 19:15RD1Msimplex RDA LO-23 LO-33
RD1A/M1833.02021-07-28 - 19:04RD1MUP1 RDA LO-23 LO-33
RK2M1829.52021-07-28 - 18:22RK2MRCWC
VK3HJ1824.52021-07-28 - 11:11K4IQJ
VK2WF1818.52021-07-28 - 11:11K4IQJ
K4IQJ1818.52021-07-28 - 11:07VK2WFtks qso
N6TI1818.52021-07-28 - 10:29VK2WFtks qso
D0WFF1840.02021-07-28 - 08:17US2IRCwww.SAUR-MOGILA,via:DL2MDZ
F5IN1827.02021-07-28 - 03:15F5IN
DL8LAS1831.02021-07-28 - 01:57N1PGATnx QSO Andy - gd signal tonight