All  160m  80m  60m  40m   30m  20m  17m  15m  12m  10m   6m  4m  2m  70cm || SSB: 20m  17m  15m  12m  10m || Search || Spot || WX
DJ4PK-Cluster page updates automatically every 10 seconds - You can also telnet into this node: dxcc.de port 4000

DX-CallQRG Date - UTCSpotterComment
AM770URS21028.12019-04-19 - 09:19UA6G
AM70U21076.12019-04-19 - 09:16RA6CFtnx QSO
AM770URI21028.02019-04-19 - 09:16RU7A
AM770URI21028.02019-04-19 - 09:12EA7URI
AM70U21074.02019-04-19 - 09:09EC7ATft8 tnx URE 70
IZ8JFA21074.02019-04-19 - 09:00IZ8JFAjm89ch cq ft8
AM70E21080.02019-04-19 - 08:51EB7HQErtty
AM70S21025.02019-04-19 - 08:48EA4CWN
DU7JAY21250.02019-04-19 - 08:14VK2LPFtnx Jay 5W and Squid Pole Dipo
VR2JN21230.02019-04-19 - 08:05JL7CTRvia JH4JNG DIRECT ONLY
DS3CHK21074.02019-04-19 - 08:03IK5RWXFT8 Sent: -16 Rcvd: -13
EK3GM21075.62019-04-19 - 07:53ZS6PAft8
HL0CRC21250.02019-04-19 - 07:51VK2LPF5/9+ Park strong signal in vk
JS6TWW21074.02019-04-19 - 07:45R4WZtnx AS-047
VR2JN21230.02019-04-19 - 07:34JF3VAXCQ SSB OP JH4JNG
BG0BWG21074.02019-04-19 - 07:33TA4RCft8 nw grid thanks NN24
VR2JN21230.02019-04-19 - 07:28YB7OOtnx qso
JS6TWW21074.02019-04-19 - 07:28TA4RCFT8 Minami-Daito Island AS-047
VR2JN21230.02019-04-19 - 07:26JF3VAXTNX OP JH4JNG
VR2JN21230.02019-04-19 - 07:09VR2XMTCQ OP:JH4JNG
JT1CO21074.02019-04-19 - 05:56YV1DIGpse try LP
YC2BDL21074.02019-04-19 - 05:534Z5MLon the same frequency JT1CO
JT1CO21074.02019-04-19 - 05:484Z5MLft8 CQ
XE1SPK21074.02019-04-18 - 23:22VK3KTTthx ft8
AM70URE/921240.02019-04-18 - 21:29NP4RA
WP4AZT21074.02019-04-18 - 21:18PU8PSFFT-8
AM70URE/921240.02019-04-18 - 21:17HI8RDURE SES 70TH ANIVERSARY
AM70URE/921240.02019-04-18 - 21:10EA9ACD70 ANIVERSARY
YY8HBO21265.02019-04-18 - 21:01IK4GROcq cq
KB4XT21074.02019-04-18 - 20:55PU4MHOFT8
K9QLL21074.02019-04-18 - 20:51PU4MHOFT8
YY8HBO21265.02019-04-18 - 20:48IW4EGPCQ CQ
DL5PW21074.02019-04-18 - 20:39PU4MHOFT8
KI0EB21075.52019-04-18 - 20:33PP5FMMFT8
WB2TQE21075.02019-04-18 - 20:26PP5FMMFT8
PA0RDY21074.02019-04-18 - 20:26PY5ODFT8 73
YY8HBO21265.02019-04-18 - 20:25EA8XNX59
DK5AI21074.02019-04-18 - 20:22PU4MHOFT8
KP4JRS21074.02019-04-18 - 20:21UT5ZAFT8 -15 tnx
ON7ZV21074.02019-04-18 - 20:19PY5ODFT8 73
N9AJ21074.02019-04-18 - 20:17PU4MHOFT8
GW1YQM21075.32019-04-18 - 20:16PU2RDB73 my friend ft8
S56SD21075.92019-04-18 - 20:13PU2RDB
S57ANA21075.92019-04-18 - 20:07PU2NBIMY FRIENDS 73
ON7ZV21074.02019-04-18 - 20:06PU4MHOFT8
DF9KF21074.02019-04-18 - 20:03PU4MHOFT8
AM70C21074.02019-04-18 - 20:02PU4MHOFT8
F6BPZ21074.02019-04-18 - 20:02PU4MHOFT8
HA1BL21074.02019-04-18 - 20:01PY5ODFT8 73
CE3WAQ21074.02019-04-18 - 20:00IZ4BOW