All  160m  80m  40m   30m  20m  17m  15m  12m  10m   6m  2m  70cm || SSB: 20m  17m  15m  12m  10m || Search || Spot || WX
DJ4PK-Cluster page updates automatically every 20 seconds - You can also telnet into this node: dxcc.de port 4000

DX-CallQRG Date - UTCSpotterComment
HI8W/B50008.02017-02-17 - 00:59LU5FF539
LU9DCE28120.02017-02-17 - 00:59LU9DCEPACKET CQ CQ CQ BBS 300 BAUDS
NP4A50110.02017-02-17 - 00:59LU5FFcq 59+
TI5/N4YDU3505.02017-02-17 - 00:59NY2PO
FM/UT5UGR3509.02017-02-17 - 00:59UT5URtnx QSO
CT9/DL5AXX3503.02017-02-17 - 00:59WA1BXY
NP4BM50110.02017-02-17 - 00:59LU5FF55
LW3DBH430100.02017-02-17 - 00:59LU9DCEpacket bbs
VP6EU18154.12017-02-17 - 00:59N3EEIUP 5, 55/57 in Pa. w/QSB
VP6EU18154.02017-02-17 - 00:58N7ELLQSX 18159.00
YY5AJI7076.02017-02-17 - 00:58VE3DZP<><><>JT65<><><>
PJ2/N1ZZ1827.02017-02-17 - 00:58K5LJ
5J0NA7002.02017-02-17 - 00:58W3LPLHeard in NC
KE5EE7182.02017-02-17 - 00:58SV8RYItnx qso mr stan 73 88!!!
HC2AO3506.72017-02-17 - 00:58N2GM
KH6/N2AU14011.02017-02-17 - 00:58W8EO599 in FL
XX9D18099.02017-02-17 - 00:58K7PIUP 2
CT9/DL5AXX3503.02017-02-17 - 00:57KE2DSimplex
K8YSU7260.02017-02-17 - 00:57KB8GAESCR YSU
DP1POL10125.02017-02-17 - 00:57K5HKup 1 tks new one fm NV
NP2/N3RD3518.52017-02-17 - 00:57WB4X
HC2AO3506.52017-02-17 - 00:57NK8XAlex
CE7VPQ7135.02017-02-17 - 00:56PY2XIZTNX 59 GRACIAS JAVIER
N8II3512.12017-02-17 - 00:569A2EUJeff WV big sigs
TI5/N4YDU3505.02017-02-17 - 00:56UA3SWLUSA ONLY!
LA8QQ/V27168.02017-02-17 - 00:56IU8FRETHANKS ROBERT- GREAT CONTACT 73
KP4CPC7015.02017-02-17 - 00:56G4VWICalling CQ
RI1ANC14040.52017-02-17 - 00:56W3LPLHeard in VA and PA
NP2/N3RD3518.52017-02-17 - 00:56KE2DTNX Dave. GL!
KH6/N2AU14011.02017-02-17 - 00:56W4NEgreat sig - heard my qrp sig
V43Z3517.92017-02-17 - 00:56WB4X
SM6THE3576.02017-02-17 - 00:55LU5DOC
W1RAJ144220.02017-02-17 - 00:55WD4NMVEM85RU<TR>EM72 Tnx Richard 73
K9THN7259.02017-02-17 - 00:55KK4EUNSCR IN 59+NWFL
TI5/N4YDU3505.02017-02-17 - 00:55KE2DTnx Nate. GL
DM5BB7194.02017-02-17 - 00:54VE3TCV
XX9D21026.02017-02-17 - 00:54N7ELLQSX 21027.00
FM/UT5UGR3509.02017-02-17 - 00:53W3LPLHeard in NY
8P5A1819.22017-02-17 - 00:53W3LPLHeard in OH
UK8FF1818.02017-02-17 - 00:53BD0AAITNX for QSO
V43Z3517.92017-02-17 - 00:53W3LPLHeard in PA
VE6RYS14277.02017-02-17 - 00:53N9ITB59++ indiana
V26M1830.12017-02-17 - 00:53W3LPLHeard in NJ
8P5A14021.02017-02-17 - 00:52W8EOBarbados
5J0NA7002.02017-02-17 - 00:52NY2PO
NP2/N3RD3518.52017-02-17 - 00:52NW3Yless QRN tonight
OA4TT1821.02017-02-17 - 00:52N1KJWqsx up nice signal in NH
RI1AND7028.02017-02-17 - 00:51PY2XIZTNX 599
PJ2/N1ZZ1827.12017-02-17 - 00:51K4KEWCalling CQ, no takers
8P6BE7008.92017-02-17 - 00:51RW4LCcq cq