All  160m  80m  60m  40m   30m  20m  17m  15m  12m  10m   6m  4m  2m  70cm || SSB: 20m  17m  15m  12m  10m || Search || Spot || WX
DJ4PK-Cluster page updates automatically every 10 seconds - You can also telnet into this node: dxcc.de port 4000

DX-CallQRG Date - UTCSpotterComment
YU3DKO7132.02021-01-26 - 21:55N4RSS
SD400SU3517.12021-01-26 - 21:55DL3HQN
YU1XA7132.02021-01-26 - 21:55N4RSS
FS5GL18075.02021-01-26 - 21:55W3LPLHeard in MD and NJ
ZL1A24915.02021-01-26 - 21:55KB2SSEFT8
YU1XA7132.02021-01-26 - 21:54W2ASC
JG1IGX1840.02021-01-26 - 21:54UR5WIFFT8 -22dB 2316Hz
WS2E7047.52021-01-26 - 21:54PD0MBUFT4
CT3HY14100.02021-01-26 - 21:54CT2GPZFT8
SD400SU3517.02021-01-26 - 21:54SM0OGQCity of Sundsvall 400 yrs
TC3SAV7002.12021-01-26 - 21:54N2RC
KE4GTQ7260.02021-01-26 - 21:52AC9NEpota 2739
KP3IV18100.52021-01-26 - 21:52K8VGL
JH5KDY1840.02021-01-26 - 21:51UR5WIFFT8 -20dB 1591Hz
DS5TOS3547.02021-01-26 - 21:51K1UOcall corr
DX5TOS3547.02021-01-26 - 21:51K1UO80M LP FT8
DS5TOS3547.02021-01-26 - 21:51HA8BECQ...CQ...
S79VU7074.02021-01-26 - 21:50SP6SGFT8 -12dB from LI75 670Hz
EA2K14170.02021-01-26 - 21:50HP6DJA59
I5JVA1831.92021-01-26 - 21:49W1WBBCQ DX 4el Delta Loop!!
WS2E7048.92021-01-26 - 21:49EA4BASIN80<>FN21 FT4 Sent: -13 Rcvd: +05
XE2BCS21075.12021-01-26 - 21:49KD9GY
TG9ADM28028.12021-01-26 - 21:48AI4MScalling cq, dante, simplex
K2CRM7048.92021-01-26 - 21:48EA4BASIN80<>FN02 FT4 Sent: -12 Rcvd: -05
RA4ADF1830.02021-01-26 - 21:47JA5EWQTKS QSO
YT3X3505.02021-01-26 - 21:47JG1EIQCQn 5NN gud sig
HB0/HB9LCW1824.92021-01-26 - 21:46DL7ALMNO SPLIT :-( Not GOOD
6O1OO7074.02021-01-26 - 21:46WX5LFT-8
VA2HP7128.02021-01-26 - 21:46VA2AMCQ Asia LP
EB3A3573.62021-01-26 - 21:46DF5RA
S79KW14074.02021-01-26 - 21:46WE8LFT8 -13
E78IW3515.02021-01-26 - 21:46EA8ZS
NM2A14035.62021-01-26 - 21:46PY2XLTnx fer Qso Mark, GL Good Dx, 73...
NM2A14035.62021-01-26 - 21:45PY2XL
VA2MKX7181.02021-01-26 - 21:45W2ASCPOTA VE-0514
HL2WA7001.72021-01-26 - 21:45LU6DOTTnx,73 Gl
HL2WA7001.72021-01-26 - 21:449K2HSCQ
JA4FSH1840.02021-01-26 - 21:44UR5WIFFT8 -20dB 572Hz
OZ5MD7048.92021-01-26 - 21:44EA4BASIN80<>JO55 FT4 Sent: -02 Rcvd: +11
JA6RCH7074.02021-01-26 - 21:44SP6SGFT8 -20dB from PM53 987Hz
EA1MX7003.72021-01-26 - 21:44VA3TNM559 CW
LU3MCJ14203.02021-01-26 - 21:44PY2MP
VK3BOB7076.02021-01-26 - 21:44HB9DDScalling you (QRP)
J79WTA24915.02021-01-26 - 21:44KB2SSEFT8
UT9LV3794.02021-01-26 - 21:44HL2DBPcq dx fb big sig tnx qso
KE4GTQ7260.02021-01-26 - 21:43W2ASCPOTA K-2739
K4YT28074.02021-01-26 - 21:42W7WHBDM43CI<ES>FM19
JA5AQC3802.02021-01-26 - 21:42VA2GU10DB TO NA
W1MK7048.92021-01-26 - 21:42EA4BASIN80<>FN42 FT4 Sent: +05 Rcvd: +08
PU1JDX28074.02021-01-26 - 21:42XE2MLDL74QB<>GG86